Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2013

Metoklopramid – omezení používání, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Metoklopramid – omezení používání, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Přehodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků obsahujících metoklopramid bylo provedeno na základě požadavku Francouzské lékové agentury, která požádala výbor CHMP o přezkoumání poměru přínosů a rizik u uvedených léčivých přípravků pro všechny navržené indikace a všechny věkové skupiny pacientů. Přehodnocení potvrdilo známé riziko vzniku neurologických nežádoucích účinků, jako jsou akutní polékové extrapyramidové syndromy (dystonie, chorea) a tardivní dyskineze. Tyto poruchy se projevují mimovolními abnormálními pohyby jako např. grimasování, tiky apod. Akutní neurologické nežádoucí účinky jsou častější u dětí, zatímco riziko tardivní dyskineze, která je spojena s dlouhodobým užíváním a vyššími dávkami léku, se vyskytuje zejména u starších pacientů.
Informace pro lékaře • V zájmu snížení rizika vzniku neurologických nežádoucích účinků by měl být metoklopramid nově předepisován pouze ke krátkodobému užívání (do…

Brněnští lékaři odstranili radioablací nejvíce tumorů jater v zemi

MEDICAL TRIBUNE CZ > Brněnští lékaři odstranili radioablací nejvíce tumorů jater v zemi

Brněnští lékaři vypálili radioablací nejvíce hepatálních nádorů v celé zemi. Od roku 2002 ošetřili 250 tumorů jater a dalších zhruba 50 v ledvinách, plicích či kostech. FN Brno byla v první v zemi, která metodu radioablace zavedla.

NSCLC cílená léčba

Obrázek
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. (Photo credit: Wikipedia)POZNÁMKY

Byla prokázána klinická účinnost tyrozinkinázových inhibitorů receptorů pro

epidermální růstový faktor (TKI EGFR) (erlotinib, gefitinib, afatinib), TKI při EML4-ALK translokaci (crizotinib- XALKORI) rekombinantní monoklonální protilátky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) (bevacizumab).


EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor)EGFReceptory jsou zvýšeně exprimovány a/nebo aktivovány u řady nádorů.pro cílenou terapii NSCLC má největší význam EGFR (HER1, erbB-1)význam jednotlivých biomarkerů odlišný – zatímco zvýšené množství kopií genu EGFR je negativním prognostickým faktorem, přítomnost EGFR mutace s sebou nese lepší prognózu a predikuje odpověď na léčbu tyrozinkinázovými inhibitoryAktivační mutace EGFR se vyskytuje u 10–15 % NSCLC adenokarcinomůVýskyt EGFR mutací je vyšší u nekuřáků, žen a v populaci Asie (až 30–40 %). Vyřazení aktivity mutovaných proteinů vede k buněčn…

Pancreatic Atrophy: Adverse Effect of Long-term Sorafenib?

Obrázek

Gemcitabine Ups Survival After Surgery in Pancreatic Cancer

Obrázek
Gemcitabine Ups Survival After Surgery in Pancreatic Cancer


The main result of this trial is that treatment with adjuvant gemcitabine for 6 months leads to a 24% improvement in overall survival, with a statistically significant absolute 10.3% improvement in the 5-year overall survival rate (20.7% vs 10.4%) and a 4.5% improvement in the 10-year survival rate (12.2% vs 7.7%), compared with observation alone, Related articlesAdjuvant gemcitabine improves long-term survival rates of patients with pancreatic cancerChemotherapy Drug Ensures Disease-free Survival Following Surgery for Pancreatic CancerPancreatic cancer: chemo drug Gemzar improves survival ratesAbraxane FDA Approved For Treatment In Late-Stage Pancreatic Cancer Treatment