PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

MEDICAL TRIBUNE CZ > PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

Celonárodní průzkumy EDIFICE jsou od roku 2005 prováděny vždy jednou za 3 roky. Cílem je popsat chování související s doporučeným organizovaným screeningem (karcinom prsu a kolorektální karcinom). Nedávno jsme se však soustředili na úrovně důvěry v účinnost screeningu u lokalizací zhoubných nádorů, u nichž je k dispozici pouze příležitostný (oportunní) screening. Byly porovnány výsledky získané ve vulnerabilní a nevulnerabilní populaci....

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie