Prohledat tento blog

19.07.14

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu


Studie 305

kombinace vinfluninu s kapecitabinem významně zlepšuje přežití bez progrese onemocnění při nízké úrovni toxicity a zachované kvalitě života  u pacientek s karcinomem prsu, které byly předléčeny antracykliny a vykazují rezistenci na taxany

...

Na základě výsledků studie 305 předložila firma Pierre Fabre evropským regulačním úřadům žádost o schválení použití léku vinflunin (Javlor) v této nové indikaci. Žádost momentálně posuzuje Evropská léková agentura (EMA).
Vinflunin je bifluorovaný inhibitor mikrotubulů – MTI. Tato látka se váže na tubulin, dochází tak k inhibici jeho polymerizace na mikrotubuly, což vede k supresi, přerušeni dynamiky mikrotubulů, mitotické zástavě a apoptóze nádorových buněk. Ve srovnání s ostatními vinka‑alkaloidy se vinflunin jeví jako účinnější a méně toxický.
Kromě dokončené pilotní studie fáze III s vinfluninem u metastazujícího karcinomu prsu zahájila společnost Pierre Fabre se stejnou látkou i studii fáze III u rakoviny hlavy a krku a vstoupí též do klinického hodnocení fáze II s inhibitorem topoizomerázy 2 u akutní myeloidní leukémie. V roce 2013 společnost Pierre Fabre také zahájila klinickou studii fáze I s monoklonální protilátkou inhibující CXCR4 a věnuje se též výzkumu nových imunokonjugátů.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...