Prohledat tento blog

20.06.16

Protinádorový efekt rybího oleje – mýtus, nebo realita?

Omega-3 mastné kyseliny z rybího oleje přinášejí mnohé zdravotní benefi ty využitelné i pro
onkologické pa cienty. Kromě jejich dobře známého protizánětlivého působení mají potenciál
působit synergisticky s chemoterapií a zvyšovat radiosenzitivitu nádorů. Jejich protinádorový
efekt je komplexní, a založen tak na více mechanizmech účinku. Byla u nich popsána zvýšená
lipidová peroxidace během léčby, ovlivnění receptorových cest v nádorových buňkách, snížení
tvorby prozánětlivých cytokinů podporujících buněčnou proliferaci, aktivace apoptózy v nádorové
tkáni, imunomodulace a ovlivnění hormonálního metabolizmu. Výsledky jak epidemiologických,
tak i experimentálních studií podporují existenci protinádorového účinku rybího oleje u zvířat i u lidí. Náš běžný západní styl stravy obsahuje nadbytek omega-6 mastných kyselin, které interferují se zdravotními přínosy omega-3 mastných kyselin, neboť soutěží o stejná
vazebná místa a enzymové systémy. Z tohoto důvodu je pro projevení se protinádorového
účinku omega-3 mastných kyselin potřeba i současně snížit konzumaci opačně působících
omega-6 mastných kyselin. Ně kte ré epidemiologické studie mají vedle toho kontroverzní výsledky, které jsou však vysvětlitelné rozpory v jejich metodologii.......

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...