Prohledat tento blog

17.04.16

Oxaliplatin

Mechanismus účinku

 • od cisplatiny je odvozena nahrazením atomu chlóru molekulo oxalátu 
 • s cisplatinou nevykazuje zkříženou rezistenci
 • poškození  DNA vazbou na DNA.
 • brzdí tvorbu nové DNA
 • apoptóza

Farmakokinetika

 • asi 15% se dostává do cirkulace a 85% se distribuuje do tkání nebo se vyloučí močí
 • Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas oxaliplatiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu
 • Exkrece metabolitů probíhá dominantně močí, stolicí se vylučuje jen něco kolem 2,1% platinových derivátů  Platina je převážně vylučována močí během prvních 48 hodin po podání.Do 5 dnů je přibližně 54% celkové podané dávky vyloučeno močí a < 3 % stolicí.
 • Terminální poločas   je 9 dnů 

Nežádoucí účinky

Neurotoxicita
 • senzorická neuropatie - typicky ve spojení s chladem ( cca D1-3 chemoterapie) pak ustupuje 
 • možnost trvalého vzniku  při kumulativní dávce   nad  780mg
 • při vzniku neuropatie potíže vymizí až po  3-5-ti měsících léčby

Odkazy

Žádné komentáře:

Okomentovat