Prohledat tento blog

12.02.17

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 31.1.2017

Ze zápisu pro praxi:

Hrazení VZP 

Indikace prediktivních vyšetření
  • a) HER2+bude prováděno patology u všech pacientů s karcinomem prsu automaticky bez nutnosti indikace onkologem
  • Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP.
  • b) ALK mutace u karcinomu plic bude testován IHC automaticky u indikovaných histologických typů.
  • c) ROS zatím nebude prováděno (lék vyžadující toto vyšetření k indikaci není hrazen), při změně tohoto stavu bude ihned domluveno s VZP a ROS1 bude testován výhradně na vyžádání onkologem.
  • d) Karcinom tlustého střeva a konečníku bude mít automaticky provedeno patologem RAS mutaci u všech nemocných s N1 chorobou Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP
2. Léčebné indikace
  • a) U pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku je možné zařadit Drug holiday v první linii léčby generalizovaného onemocnění kombinací chemoterapie a cílené léčby po dosažení parciální odpovědi a trvající stabilizace onemocnění po dobu 6 měsíců (ověření 2x zobrazovací metodou v intervalu 3 měsíce). V případě následné progrese lze indikovat předchozí léčebnou
    kombinaci, která bude považována za první linii léčby.
  • b) U pacientů s karcinomem prsu HER2+ nízkého rizika (tumor do 3 cm N0) lze v adjuvanci podat kombinaci 12x paclitaxel konkomitantně s trastuzumabem a následně trastuzumab do 1 roku od zahájení léčby (schéma dle studie APT)
  • c) VZP bude akceptovat kombinaci trastuzumabu v adjuvanci spolu s hormonoterapií u ER+ a HER2+ pacientů

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...