Prohledat tento blog

23.03.18

Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines

MEDICAL TRIBUNE CZ > Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines:
Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 23:24
Zdroj: MT
Autor: kol
Letošní kongres Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO), který se uskutečnil od 8. do 12. září v Madridu, byl globální událostí. Zúčastnilo se ho téměř 24 000 účastníků ze 131 zemí.

Poznámky

K nejdůležitějším patří studie:
  • PACIFIC: nový standard péče o lokálně pokročilý, neresekovatelný nemalobuněčný karcinom plic III. stupně (NSCLC),
  • IFCT‑0302: zpochybnění pravidelné výpočetní tomografie (CT) u resekovaných NSCLC,
  • COMBI‑AD: nová možnost adjuvantní léčby pro vysoce rizikový melanom,
  • CheckMate 238: zlepšená adjuvantní terapie pro pacienty s chirurgicky resekovaným melanomem III/IV s vysokým rizikem relapsu,
  • LORELEI: výrazné zmenšení nádorů u estrogen‑receptor pozitivního a HER2 negativního časného karcinomu prsu,
  • MONARCH 3: zlepšené výsledky s novou výchozí strategií pro postmenopauzální ženy s HER2 pozitivním a negativním pokročilým karcinomem prsu,
  • ARIEL 3: nová udržovací terapie pro opakující se karcinom ovaria,
  • RANGE: slibné výsledky léčby pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu,
  • CheckMate 214: kombinovaná terapie snižující riziko úmrtí na karcinom ledvinŽádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...