Prohledat tento blog

18.03.18

5-Fluorouracil

Antimetabolit

Mechanismus účinku


Pro uplatnění cytotoxického a protinádorového účinku je nezbytná jeho intracelulární anabolická aktivace. 

Vzniklé aktivní metabolity 5-FU (FUTP, FdUMP a FdUTP) způsobují poškození buňky 

FUTP je inkorporován do jaderné a cytoplazmatické RNA
FdUMP inhibuje enzym tymidylát syntázu (TS), která je nezbytná pro tvorbu jednoho z deoxyribonukleotidů pro syntézu DNA, tvorbou stabilního komplexu 

FdUTP může být začleňován enzymem DNA polymerázou do DNA, tím se sníží její stabilita a vznikají fragmenty DNA.  


Protinádorový účinek 5-FU tedy spočívá ve dvou hlavních účincích:

a) v tvorbû 5-fluoro-2’-deoxyuridin-5-monofosfátu (FdUMP),

který se váže na enzym tymidylát syntázu a brání tak tvorbě nukleotidu tymidin monofosfátu (TMP) a inhibuje syntézu DNA.
b) 5-FU je také přeměňován na 5-fluorouridin-5’-trifosfát (FUTP), který se začleňuje do RNA a tím ovlivňuje její funkce v zasažené buňce.
Na úrovni buněčného cyklu působí 5-FU na buněčné linie v různých fázích, podle typu linie a aplikované dávky. U pacientů s kolorektáním karcinomem byla po chemoterapii pozorována zástava buněk v S a G2/M fázi. 


Prvním katabolickým krokem je redukce pyrimidinového kruhu 5-FU enzymem dihydropyrimidin dehydrogenázou (DPD). 
Deficience tohoto enzymu u pacientů léčenýchch fluoropyrimidiny je spojena s vážnou toxicitou  


Výsledným produktem katabolismu 5-FU je fluoro-β-alanin (FBAL). Tento metabolit je vylučován močí, má dlouhý poločas rozpadu a může působit neurotoxicky (zdroj)

t1/2  5-20 min 


Poznámky


  • cirkadiánní rytmus max ve 4 hodiny ráno, nejnižší ve 13,00
  • Možné kombinace s alternativní medicínou 
    • chlorella- snížení vedlejších účinků (zdroj)
    • šalvěj červenokořenná - ochranný vliv proti mukozitidě (zdroj)
    • reseveratrol zvýšení citlivosti k chemoterapii
    • před zahájením léčby kurkumin (zdroj)

Odkazy

CancerCareOntario zde
Medscape zde


Žádné komentáře:

Okomentovat