Prohledat tento blog

06.01.19

Peritoneal cancer index

Poznámky


používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem
COLOPEC klinická studie
  • kolorektální karcinom, adjuvantní  HIPEC jako 30min podání Oxaliplatiny+ 5-FU + LCV podáno iv před zahájením HIPEC a adj. FOLFOX nebo CAPOX
  • pacienti s vysokým rizikem peritoneálního rozesevu ( T4, NO-2 nebo ruptura tumoru)
  • snížení peritoneální rekurence z 25% na 10%
Odkaz zde 
Žádné komentáře:

Okomentovat