Prohledat tento blog

19.07.14

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu


Studie 305

kombinace vinfluninu s kapecitabinem významně zlepšuje přežití bez progrese onemocnění při nízké úrovni toxicity a zachované kvalitě života  u pacientek s karcinomem prsu, které byly předléčeny antracykliny a vykazují rezistenci na taxany

...

Na základě výsledků studie 305 předložila firma Pierre Fabre evropským regulačním úřadům žádost o schválení použití léku vinflunin (Javlor) v této nové indikaci. Žádost momentálně posuzuje Evropská léková agentura (EMA).
Vinflunin je bifluorovaný inhibitor mikrotubulů – MTI. Tato látka se váže na tubulin, dochází tak k inhibici jeho polymerizace na mikrotubuly, což vede k supresi, přerušeni dynamiky mikrotubulů, mitotické zástavě a apoptóze nádorových buněk. Ve srovnání s ostatními vinka‑alkaloidy se vinflunin jeví jako účinnější a méně toxický.
Kromě dokončené pilotní studie fáze III s vinfluninem u metastazujícího karcinomu prsu zahájila společnost Pierre Fabre se stejnou látkou i studii fáze III u rakoviny hlavy a krku a vstoupí též do klinického hodnocení fáze II s inhibitorem topoizomerázy 2 u akutní myeloidní leukémie. V roce 2013 společnost Pierre Fabre také zahájila klinickou studii fáze I s monoklonální protilátkou inhibující CXCR4 a věnuje se též výzkumu nových imunokonjugátů.
PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

MEDICAL TRIBUNE CZ > PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

Celonárodní průzkumy EDIFICE jsou od roku 2005 prováděny vždy jednou za 3 roky. Cílem je popsat chování související s doporučeným organizovaným screeningem (karcinom prsu a kolorektální karcinom). Nedávno jsme se však soustředili na úrovně důvěry v účinnost screeningu u lokalizací zhoubných nádorů, u nichž je k dispozici pouze příležitostný (oportunní) screening. Byly porovnány výsledky získané ve vulnerabilní a nevulnerabilní populaci....

VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ – KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKY

MEDICAL TRIBUNE CZ > VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ – KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKYV Chicagu se propojilo uplynulé a příští půlstoletí ASCO

American Society of Clinical Oncology
MEDICAL TRIBUNE CZ > V Chicagu se propojilo uplynulé a příští půlstoletí ASCO

Výroční zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) představuje středobod globálního onkologického kalendáře. Jako vždy se ukázalo, že výsledky studií prezentovaných na ASCO mají okamžitý přímý vliv na cenu akcií farmaceutických společností. Ještě důležitější je však jejich dopad na klinickou praxi. 


SZPI: Doplňky stravy často obsahují méně účinné látky, než mají

MEDICAL TRIBUNE CZ > SZPI: Doplňky stravy často obsahují méně účinné látky, než mají

Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Pain of Stillness | درد سکون
Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Rozsáhlé informace o bolesti a její léčbě byly aktualizovány MUDr. Slámou především v kapitolách Léčba chronické (dlouhodobé) bolesti, léky proti bolesti, obavy a mýty týkající se léčby opioidy, průlomová bolest, další léky používané při léčbě bolesti, nemedikamentózní způsoby léčby bolesti a organizace léčby bolesti.

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...