Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2014

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu


Studie 305kombinace vinfluninu s kapecitabinem významně zlepšuje přežití bez progrese onemocnění při nízké úrovni toxicity a zachované kvalitě života u pacientek s karcinomem prsu, které byly předléčeny antracykliny a vykazují rezistenci na taxany

...

Na základě výsledků studie 305 předložila firma Pierre Fabre evropským regulačním úřadům žádost o schválení použití léku vinflunin (Javlor) v této nové indikaci. Žádost momentálně posuzuje Evropská léková agentura (EMA).
Vinflunin je bifluorovaný inhibitor mikrotubulů – MTI. Tato látka se váže na tubulin, dochází tak k inhibici jeho polymerizace na mikrotubuly, což vede k supresi, přerušeni dynamiky mikrotubulů, mitotické zástavě a apoptóze nádorových buněk. Ve srovnání s ostatními vinka‑alkaloidy se vinflunin jeví jako účinnější a méně toxický. Kromě dokončené pilotní studie fáze III s vinfluninem u metastazujícího karcinomu prsu zahájila společnost Pierre…

PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

MEDICAL TRIBUNE CZ > PREVENCE NÁDORŮ/EPIDEMIOLOGIE

Celonárodní průzkumy EDIFICE jsou od roku 2005 prováděny vždy jednou za 3 roky. Cílem je popsat chování související s doporučeným organizovaným screeningem (karcinom prsu a kolorektální karcinom). Nedávno jsme se však soustředili na úrovně důvěry v účinnost screeningu u lokalizací zhoubných nádorů, u nichž je k dispozici pouze příležitostný (oportunní) screening. Byly porovnány výsledky získané ve vulnerabilní a nevulnerabilní populaci....

VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ – KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKY

Obrázek

V Chicagu se propojilo uplynulé a příští půlstoletí ASCO

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > V Chicagu se propojilo uplynulé a příští půlstoletí ASCO

Výroční zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) představuje středobod globálního onkologického kalendáře. Jako vždy se ukázalo, že výsledky studií prezentovaných na ASCO mají okamžitý přímý vliv na cenu akcií farmaceutických společností. Ještě důležitější je však jejich dopad na klinickou praxi. 


Related articlesBreast Cancer Patients Advised to Take TamoxifenASCO includes prostate cancer-specific guidance in new "Choosing Wisely" recommendations#BTSM at #ASCO14ASCO Conference Round-UpArticle in leading cancer journal calls on oncologists to support single-payer national health insuranceASCO: Trametinib improves survival in metastatic melanomaASCO urges breast cancer chemoprevention discussionASCO: No benefit for immediate ADT after PSA-only relapse

SZPI: Doplňky stravy často obsahují méně účinné látky, než mají

Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Obrázek
Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Rozsáhlé informace o bolesti a její léčbě byly aktualizovány MUDr. Slámou především v kapitolách Léčba chronické (dlouhodobé) bolesti, léky proti bolesti, obavy a mýty týkající se léčby opioidy, průlomová bolest, další léky používané při léčbě bolesti, nemedikamentózní způsoby léčby bolesti a organizace léčby bolesti.