Prohledat tento blog

23.03.18

Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines

MEDICAL TRIBUNE CZ > Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines:
Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 23:24
Zdroj: MT
Autor: kol
Letošní kongres Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO), který se uskutečnil od 8. do 12. září v Madridu, byl globální událostí. Zúčastnilo se ho téměř 24 000 účastníků ze 131 zemí.

Poznámky

K nejdůležitějším patří studie:
 • PACIFIC: nový standard péče o lokálně pokročilý, neresekovatelný nemalobuněčný karcinom plic III. stupně (NSCLC),
 • IFCT‑0302: zpochybnění pravidelné výpočetní tomografie (CT) u resekovaných NSCLC,
 • COMBI‑AD: nová možnost adjuvantní léčby pro vysoce rizikový melanom,
 • CheckMate 238: zlepšená adjuvantní terapie pro pacienty s chirurgicky resekovaným melanomem III/IV s vysokým rizikem relapsu,
 • LORELEI: výrazné zmenšení nádorů u estrogen‑receptor pozitivního a HER2 negativního časného karcinomu prsu,
 • MONARCH 3: zlepšené výsledky s novou výchozí strategií pro postmenopauzální ženy s HER2 pozitivním a negativním pokročilým karcinomem prsu,
 • ARIEL 3: nová udržovací terapie pro opakující se karcinom ovaria,
 • RANGE: slibné výsledky léčby pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu,
 • CheckMate 214: kombinovaná terapie snižující riziko úmrtí na karcinom ledvin18.03.18

5-Fluorouracil

Antimetabolit

Mechanismus účinku


Pro uplatnění cytotoxického a protinádorového účinku je nezbytná jeho intracelulární anabolická aktivace. 

Vzniklé aktivní metabolity 5-FU (FUTP, FdUMP a FdUTP) způsobují poškození buňky 

FUTP je inkorporován do jaderné a cytoplazmatické RNA
FdUMP inhibuje enzym tymidylát syntázu (TS), která je nezbytná pro tvorbu jednoho z deoxyribonukleotidů pro syntézu DNA, tvorbou stabilního komplexu 

FdUTP může být začleňován enzymem DNA polymerázou do DNA, tím se sníží její stabilita a vznikají fragmenty DNA.  


Protinádorový účinek 5-FU tedy spočívá ve dvou hlavních účincích:

a) v tvorbû 5-fluoro-2’-deoxyuridin-5-monofosfátu (FdUMP),

který se váže na enzym tymidylát syntázu a brání tak tvorbě nukleotidu tymidin monofosfátu (TMP) a inhibuje syntézu DNA.
b) 5-FU je také přeměňován na 5-fluorouridin-5’-trifosfát (FUTP), který se začleňuje do RNA a tím ovlivňuje její funkce v zasažené buňce.
Na úrovni buněčného cyklu působí 5-FU na buněčné linie v různých fázích, podle typu linie a aplikované dávky. U pacientů s kolorektáním karcinomem byla po chemoterapii pozorována zástava buněk v S a G2/M fázi. 


Prvním katabolickým krokem je redukce pyrimidinového kruhu 5-FU enzymem dihydropyrimidin dehydrogenázou (DPD). 
Deficience tohoto enzymu u pacientů léčenýchch fluoropyrimidiny je spojena s vážnou toxicitou  


Výsledným produktem katabolismu 5-FU je fluoro-β-alanin (FBAL). Tento metabolit je vylučován močí, má dlouhý poločas rozpadu a může působit neurotoxicky (zdroj)

t1/2  5-20 min 


Poznámky


 • cirkadiánní rytmus max ve 4 hodiny ráno, nejnižší ve 13,00
 • Možné kombinace s alternativní medicínou 
  • chlorella- snížení vedlejších účinků (zdroj)
  • šalvěj červenokořenná - ochranný vliv proti mukozitidě (zdroj)
  • reseveratrol zvýšení citlivosti k chemoterapii
  • před zahájením léčby kurkumin (zdroj)

Odkazy

CancerCareOntario zde
Medscape zde


Kapecitabin


antimetabolity 


Mechanismus účinku

prekurzor cytotoxické látky 5-fluorouracilu ( 5-FU). 
V organismu je aktivován cestou několika enzymatických kroků. Thymidinfosforyláza – enzym podílející se na konečné konverzi na 5-FU – se nachází ve zvýšených koncentracích v nádorových buňkách. Metabolismus 5-FU v anabolické cestě blokuje methylaci deoxyuridinové kyseliny na thymidylovou kyselinu, a interferuje tak se syntézou DNA. Inkorporace 5-FU vede též k inhibici RNA a proteosyntézy. (zdroj)

Poznámky: 

 • biokativace v organismu je rychlá . Max dosahuje za 1,5-2,5 hodiny
 • aktivita tjymidinforforrylázy je v nádorových tkáních větší než v nenádorových ( 3,2x vyšší)CancercareOntario kompletní informace: zde

Poznámky

 • kožní změny

Při užívání capecitabinu dochází u některých pacientů ke změnám kůže
v oblasti dlaní rukou a plosek nohou .
Nejčastěji se objevuje

 • suchost kůže
 • zarudnutí, olupování kůže
 • zarudnutí plosek a dlaní
 • bolestivost posledních článků prstů
 • může dojít ke změně papilárních linií kůže (vymazání otisků prstů), proto při cestách do zahraničí je nutné mít potvrzení o léčbě
Zatím nejvíce osvědčené prostředky a preparáty v ošetřování kůže dle vyzkoušení našich pacientů
 • vepřové sádlo
 • urea+ Canesten + modrá indulona
 • EXCIPIAL MASTNÝ KRÉM 1X100GM Krém ( cca 75Kč)
 • Eucerin 10% Urea krém na nohy 
 • LINOLA-FETT 1X50GM Krém (cca 95Kč)
 • Blue alligator mast
 • LINOLA 1X50GM Krém (cca 76Kč)
 • EXTRA FIRMING Hand cream ( Avon care 125ml)
 • Vitella vitamínová mast

Možno využití uridinovou mast


Uridin 10,0
Tekutý parafin q.s.
Basiscreme DAC ad 100,0

Postup: uridin s parafinem rozetřít do rozpuštění a postupně přidávat masťový základ

Rp. 10% pasta ( pro dutinu ústní) 

Uridin                                   1,00 
Tekutý parafin                      6,65 
Carbopol 934                        2,35 
Ol. Menthae                          1gtt 

 • Interakce  
  • vyhledání interakce zde
 • Kardiotoxicita
  • kronární vasospasmy, arytmie, ,dysfunkce levé komory
  • zvýšení hladiny triglyceridů

 • Dávkování : 30min po jídle
  • redukce při renální insuficienci 


 • CrCl 30-50 mL/min: redukce dávky o 25%


 • CrCl <30 mL/min: KI


  • Doplnění s alternativní léčbou  
  Odkazy

  Medscape
  SUKL


  Iron and cancer: more ore to be mined

  Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...